POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin obowiązuje dla sklepu internetowego dokonującego sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu gwarantoswietlenia.pl, oferującego zakup produktów z oferty handlowej swoich dostawców.

Sprzedającym jest GWARANT Aneta Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Tęczowa 5, 05-123 Olszewnica Stara, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7181889445

Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą na odległość produktów własnych oraz produktów oferowanych przez dostawców zewnętrznych.

Warunkiem dokonania zakupów w sklepie gwarantoswietlenia.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

Sklep – GWARANT Aneta Turek z siedzibą w Olszewnicy Starej, obsługująca Sklep internetowy pod adresem https://gwarantoswietlenia.pl,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych składający zamówienie na określony produkt,

Produkt – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zarówno dostarczany bezpośrednio przez właściciela sklepu, jak i przez zewnętrznych dostawców współpracujących z przedsiębiorcą na zasadach dropshippingu.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym https://gwarantoswietlenia.pl tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet za pomocą formularza do składania zamówień.

Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone
w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cechach produktu, jego cenie, dostawcy. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego produktu.

Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W razie ich braku Sprzedawca jest upoważniony do anulowania zamówienia.

Zamówienie jest skuteczne po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i akceptacji zamówienia następującej poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego produktu.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia, która będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych produktów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do produktów oraz o uprawnieniu klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zakupiony produkt wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany do Klienta przez firmę kurierską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zakup określonego produktu odbywa się po cenach podanych na stronie sklepu, które są cenami podanymi w złotych polskich oraz cenami brutto – zawierającymi podatek VAT.

Do ceny produktu należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju zamawianego produktu i każdorazowo określona jest na stronie sklepu.

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są produktami dostępnymi bezpośrednio u Sprzedawcy lub u jednego z jego Dostawców.

W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na adres e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Dostawy produktu realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto sklepu.

Przewidywany okres realizacji zamówienia obejmuje okres liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.

Okres realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. W zależności od Dostawcy i formy przesyłki wynosi on od 2 do 4 dni roboczych.

W szczególnych sytuacjach okres realizacji zamówienia może być dłuższy niż 5 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Otrzyma on także propozycje możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

PŁATNOŚĆ I KOSZT DOSTAWY

Płatność za zamówiony produkt może nastąpić za pośrednictwem przelewów bankowych.

W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 3 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.

Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę, które mogą być różne dla różnych kategorii produktów. Dla wybranych produktów określona może być tylko jedna możliwa forma dostawy.

Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych produktów i doliczany jest do kwoty zamówienia.

DOSTAWA PRODUKTU

Zamówiony produkt jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania

Sklep, w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go na wskazany w zamówieniu adres albo w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta przesłanego przesyłką kurierską podejmie próbę kontaktu telefonicznego na numer wskazany przez Klienta w celu rozwiązania problemu z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.

W przypadku dalszego braku porozumienia Sklep staje się uprawniony do anulowania zamówienia. W takim przypadku Sklep, jeżeli Klient opłacił zamówienie, zwróci wpłaconą przez Klienta należność, pomniejszoną o koszty poniesione przez Sklep w związku z nieskutecznymi dostawami. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych nagłych braków w asortymencie.

W przypadku braku produktu w magazynie bądź wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu. W zaistniałej sytuacji Klientowi zostanie zaproponowane; anulowanie całości zamówienia ( w przypadku tej opcji Klient będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia), anulowanie zamówienia w części, w której realizacja jest możliwa w wyznaczonym terminie ( w przypadku wyboru tej opcji przez klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

ZWROTY I REKLAMACJE

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotów i reklamacji przed jego upływem.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

ZMIANA REGULAMINU

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na;

  • zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa
  • zmiany w sposobach dokonywania płatności
  • zmiany w sposobach realizacji dostaw produktów.

Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie na stronie https://gwarantoswietlenia.pl informacji o zmianach

Wszelkie zmiany Regulaminu staną się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania na stronie https://gwarantoswietlenia.pl

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep.

Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta, w tym dostawcom współpracującym ze sprzedawcą w formie dropshippingu.

Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://gwarantoswietlenia.pl/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego https://gwarantoswietlenia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Firma prowadząca Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z konieczności modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma prowadząca Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.).

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141 z 2002r. poz. 1176 z późn. Zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony (Dz. U. Nr 22 z 2000r. poz. 271 z późn. Zm.).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Ewentualne spory powstałe między Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Spółką prowadzącą Sklep rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.